top of page

El Shaddai

DWXI-PPFI Sta. Martha Cell Group

Ang EL SHADDAI DWXI – PPFI Sta. Martha Cell Group ay bahagi ng makaling Charismatic Renewal Movement, na itinatag ng Punong Lingkod Bro. Mike Z. Velarde. Ang Fellowship na ito ay isinasagawa pagkatapos ng
banal na Misa. At may layunin na lalong mapalalim ang buhay pananampalataya ng bawat isa.

 

Ang gawaing ito sa Monasteryo ng Sta. Martha ay tinanggap ng butihing Local Superior Rev. Fr. Ramel Poquita at Rev. Fr. Mark Reagan Tobias. Noong September 2022, at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang Gawain.

bottom of page